certauditor

Wat is die verskil tussen ‘n boekhouer, rekenmeester en ouditeur?

Posted on

Vir die meeste mense is boekhou en rekeningkunde maar een en dieselfde ding. Dit is egter van belang om die verskille te ken en te weet wanneer is watter een nodig.

Beide boekhou en rekeningkunde deel sekere doelstellings, maar vir die besigheidseienaar lewer elkeen sy eie unieke uitkoms wat van kardinale belang is in sy besigheid.

Wat is die funksie van boekhou?

Boekhou is die opskrywing van die daaglikse transaksies. ‘n Behoorlike boekhoustelses skryf transaksies ordelik en sistematies op en op so wyse dat die inligting wat daardeur versamel word in aanvaarbare rekeningkundige formaat is. Die boekhouer is gewoonlik ook verantwoordelik om te sorg dat brondokumente wat die transaksies ondersteun op so manier geliasseer word sodat ‘n transaksies in die rekeningkundige rekords nagespoor kan word tot by sy brondokument.

Voorbeelde hiervan, maar nie beperk tot nie, is:

  • Opskrywing van die kasboek
  • Uitreiking en teboekstelling van verkoopsfakture.
  • Inlees van aankoopsfakture
  • Byhou van die betaalstaat (payroll) en die integrering daarvan in die boeke.

Een van die hoofkomponente van boekhou is die behoorlike byhou van ‘n Algemene Grootboek waarin al die transaksies deur middel van die dubbelsinskrywingsstelsel opgeneem word.

Die ingewikkeldheid van die boekhou-stelsel hang baie af van die grootte van die onderneming, maar daar word wel vereis deur wetgewing (Bv. SARS en die Maatskappywet) dat die boeke opgeskryf moet word op so wyse dat resultate van die besigheid geïnterpreteer kan word.

Met die koms van boekhouesagteware is die proses in baie gevalle vergemaklik en geoutomatiseer, bv. die teboekstelling van ‘n verkoopsfaktuur word deur die sagteware gedoen wanneer die faktuur daaruit uitgereik word.

Die funksie van rekeningkunde

Waar die proses van boekhou grootliks bestaan uit die opskryf van transaksies, is rekeningkunde meer subjektief. Dit maak op ‘n hoë vlak gebruik van die inligting wat deur boekhou versamel is en interpreteer dit en lewer verslae wat vir verskeie partye van belang is.

Voorbeelde hiervan, maar nie beperk tot nie, is:

En die ouditeur?

Die ouditeur vervul sy rol deur die werk van die rekenmeester “na te gaan”. D.w.s. die ouditeur oudit die finansiële rekords, en spreek dan ‘n mening daaroor uit in sy ouditverslag. Hierdie mening is van belang veral by groter maatskappy waar die eienaars (aandeelhouers) en die direkteure (bestuur) nie dieselfde persone is nie.

Samevatting

Die korrekte opskrywing van die boeke behoort deur enige besigheidseienaar as een van die belangrikste aspekte van sy administrasie te wees.

Die belangrikheid daarvan kom veral sterk na vore wanneer belastingopgawes ingedien word en aansoek gedoen word deur die besigheid vir finansiering.

Of die onderneming ‘n boekhouer, rekenmeester of ouditeur nodig het, sal afhang van elke besigheid se eie behoeftes. Die rol van die boekhouer en die rekenmeester moet egter nooit gering geskat word nie.