Vergoedingskommissaris

Bookkeeping

Registrasies by Vergoedingskommissaris:
• Alle werkgewers wat een of meer werknemers in diens het is verplig om by die Vergoedingskommissaris te registreer. Dit dien as die werknemer se “versekering” teen die koste wat mag volg wanneer ‘n werknemer ‘n besering aan diens opdoen.
• Daar moet jaarliks ‘n opgawe van verdienste ingedien word, waarna die Vergoedingskommissaris ‘n aanslag uitreik wat dan betaalbaar is binne ‘n sekere tydperk.